Archive for the ‘Tâm sự’ Category

Ghế ngoan

Posted by: Đồ Trọc on 09/04/2012

Chúc Phúc!

Posted by: Đồ Trọc on 09/02/2012

Vài nơi ghé thăm

Posted by: Đồ Trọc on 30/01/2012

Ví với cái chuông rè cho bõ tức!

Posted by: Đồ Trọc on 07/01/2012

Tiếng mõ

Posted by: Đồ Trọc on 29/12/2011

Phân vân

Posted by: Đồ Trọc on 24/08/2011

Tâm sự

Posted by: Đồ Trọc on 16/06/2011

Sự dối lừa ngọt ngào

Posted by: Đồ Trọc on 24/12/2010

Ân hận

Posted by: Đồ Trọc on 15/06/2010

Vài suy nghĩ về Thơ

Posted by: Đồ Trọc on 11/06/2010